Overdragelse af supportopgaver fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration

01-06-2018
Digitale løsninger

I regi af regeringsinitiativet ’Bedre Balance II’ er Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen sammen påbegyndt transitionen af supportopgaver fra København til Hjørring.

Opgaveoverdragelsen vil pågå løbende i resten af 2018 indtil Statens Administration pr. 1. januar 2019 overtager ansvaret for opgaveporteføljen omfattet af Bedre Balance II’s rammer.

Statens Administration har oprettet et nyt team, Team Servicedesk, under ’Kunder og Kvalitet’, som får til opgave at varetage supporthenvendelser både internt og eksternt. Medarbejderne i det nye team i Statens Administration vil i tæt samarbejde med kolleger fra Moderniseringsstyrelsen tilegne sig de fornødne kompetencer til at varetage de nye opgaver.

Status pr. 1. juni

Status pr. 1. juni er, at opgaveoplæring i brugeradministrationsopgaven på Moderniseringsstyrelsens løn- og regnskabssystemer er påbegyndt, ligesom visitationsopgaven på kundehenvendelser vedrørende systemsupporten er delvist overdraget. 

Statens Administration vil i løbet af 2018 overtage 1. linje supporten på basissystempakken fra Moderniseringsstyrelsen, hvorefter henvendelser herom vil blive besvaret fra Team Servicedesk i Statens Administration.

Der vil løbende blive orienteret om status på opgaveoverdragelsen.