Nye retningslinjer for den regnskabsmæssige håndtering af restante fordringer

20-06-2018
Økonomi

Tilgodehavender herunder skattetilgodehavender under inddrivelse skal med den nye regnskabsbekendtgørelse (bek 116 af 19/2-2018) løbende nedskrives i regnskabet ud fra fordringernes reelle værdi.

De nye regler betyder, at der skal indregnes et forventet tab på debitorer, når der overdrages fordringer til inddrivelse hos SKAT (Gældsstyrelsen pr. 1. juli), ligesom der løbende skal foretages en regulering af de overdragne fordringers værdi.

Moderniseringsstyrelsen har dags dato udsendt brev til samtlige departementer om de nye retningslinjer for håndtering af restante fordringer.

Hent brevet til departementerne om de nye retningslinjer for håndtering af restante fordringer (pdf)