Nye cirkulærer om boligbidrag, kontorholdsgodtgørelse og frihed til nyuddannede

28-06-2018

Moderniseringsstyrelsen udsender nye cirkulærer om boligbidrag i Grønland, kontorholdsgodtgørelse samt ny aftale med Akademikerne om frihed til nyuddannede.

Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i Grønland pr. 1. oktober 2018 kan downloades her 

Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018 kan downloades her

Cirkulæret udsendes igen, fordi satsen for rengøring er opdateret.

Cirkulære om aftale om frihed til nyuddannede kan downloades her

Moderniseringsstyrelsen og Akademikerne har drøftet den nærmere håndtering af akademikerforligets afsnit IV, punkt 5 om frihed til nyuddannede akademikere omfattet af overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for læger i staten og overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen er enige om, at retten til fem fridage for nyuddannede gælder for de medarbejdere, der ansættes 1. april 2018 eller senere og er indplaceret på basislønstarttrin efter § 4, stk. 2 i overenskomsten for akademikere i staten, § 4, stk. 2 i overenskomst for læger i staten eller § 6, stk. 1 i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Fridagene er ikke reguleret af ferieloven og selve afholdelsen fastsættes af arbejdsgiver efter forhandling med medarbejderen. Fridagene skal holdes indenfor det første ansættelsesår og bortfalder, hvis ikke de er afholdt inden da.

Hvis vedkommende får penge fra feriekonto fra en tidligere fuldtidsansættelse har vedkommende ikke ret til de fem fridage.

Retten til frihed for nyuddannede bortfalder, når den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020, og nyuddannede, der ansættes fra denne dato eller senere har således ikke ret til de fem fridage.