Morgenmøde om Managementkonsulentaftalen

19-06-2018
Indkøb

Skal du købe managementkonsulentydelser? Hør mere om rammeaftalen ved et morgenmøde her i Moderniseringsstyrelsen.

Den 7. marts 2018 indgik Moderniseringsstyrelsen en tværstatslig rammeaftale om indkøb af konsulentbistand til effektiviseringsopgaver med ni konsulenthuse. Aftalen er forpligtende for hele staten for opgaver, der falder inden for rammeaftalens anvendelsesområde og har en kontraktværdi på over 1 mio. kroner.

Formålet med rammeaftalen er at gøre det nemmere for de statslige institutioner at købe managementkonsulentydelser.

Managementkonsulenterne byder i relation til rammeaftalen ind med omfattende erfaring og viden i forhold til at gøre tingene smartere ved at revurdere den måde, de bruger deres ressourcer på. 

Hør mere om rammeaftalen på et morgenmøde i august

Moderniseringsstyrelsen afholder nu morgenmøde om at bruge aftalen.

På morgenmødet får du helt grundlæggende viden om udbudsreglerne samt en grundig introduktion til rammeaftalen med henblik på at få de bedste tilbud og dermed den bedste løsning af den udbudte opgave.

Følgende emner gennemgås:

 • De udbudsretlige principper
 • Beregning af kontraktværdi
 • Rammeaftalens anvendelsesområde, herunder rammerne for retten og pligten til at anvende rammeaftalen, samt hvilke ydelser rammeaftalen omfatter
 • Overvejelser og anbefalinger til forberedelsen af miniudbud, herunder rammerne for dialog mv.
 • Gennemførelse af miniudbuddet, herunder bl.a.:
  • Hvordan udfyldes miniudbudsmaterialet
  • Brug af optioner
  • Fastsættelse af tidsfrister 
  • Præsentationsmøder
 • Evaluering af tilbud, herunder vurdering af konditionsmæssighed (gennemgang af skabeloner)
 • Tildeling af kontrakt, herunder Indhentelse af dokumentation for ESPD-oplysninger
 • Databehandleraftalen
 • Tiden efter underskrivelse af kontrakt, herunder rammerne for afklaringsfasen, udformning af betalingsplan mv.
 • Opsigelse/ophævelse af kontrakt

Målgruppe

Medarbejdere i staten, der beskæftiger sig med indkøb af managementkonsulentydelser til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen.

Tilmelding

Opdatering den 10. august 2018:

Der er lukket for tilmelding til morgenmødet, da interessen for at deltage har været uventet stor.

Nåede du ikke at tilmelde dig, kan du skrive til  

Det kan være, der oprettes endnu et møde, hvis der fortsat er stor interesse for deltagelse.

Tid og sted

Kurset afholdes i Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4.
24. august 2018 kl. 9.00-11.30.

Forberedelse

Hvis du har et projekt eller går med et spørgsmål, som du gerne vil have svar på, kan du med fordel sende det til os senest den 17. august, så kan vi evt. tage det op som case på kurset.