Moderniseringsstyrelsens udmelding af kvoter for antallet af EUD-elever i staten ophører

27-06-2018

Fra 1. januar 2018 modtager de statslige arbejdsgivere måltal for antallet af EUD-elever fra Praktikplads-AUB. Moderniseringsstyrelsen vil derfor ikke længere udmelde kvoter for EUD-elever i staten.

Fra den 1. januar 2018 er alle arbejdsgivere omfattet af praktikplads-AUB ordningen, som blev indført ved Trepartsaftale II fra 2016. Ordningen medfører, at der er indført et måltal for det årlige antal praktikpladser på den enkelte arbejdsplads. Derfor vil Moderniseringsstyrelsen ikke længere udmelde kvoter for antallet af EUD-elever i staten.

Du kan læse mere om praktikplads-AUB på uvm.dk

Moderniseringsstyrelsen ophører med at udmelde elevkvoter, da der nu er fastsat måltal for antallet af elever i praktikplads-AUB ordningen. Vi har fortsat stort fokus på elevers vilkår og oprettelse af praktikpladser i staten.

Det er væsentligt, at der fremadrettet er mange unge, som vælger at blive lærlinge, elever mv. og gennemfører en faglært uddannelse. Derfor aftalte Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer også ved OK18 at forbedre lønniveauet for en række elevgrupper i staten.

Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen