Moderniseringsstyrelsen bidrager til at føre Økonomiaftalen mellem regering, kommuner og regioner ud i livet

21-06-2018
Indkøb Økonomi

Den 7. juni indgik KL, Danske Regioner og regeringen en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2019. Moderniseringsstyrelsen har en koordinerende rolle i at sikre, at aftalens elementer føres ud i livet og kommer borgerne til gavn.

Med økonomiaftalen bliver de elementer, der giver bedre styring og praksis i kommuner og regioner, styrket. Aftalen sikrer blandt andet, at anbefalingerne fra Ledelseskommissionen bliver brugt i arbejdet med at styrke ledelsen i den offentlige sektor. Dette er også en af Moderniseringsstyrelsens kerneopgaver, og vi bidrager med at understøtte det kommende arbejde med styring og ledelse.

Gå til Ledelseskommissionens anbefalinger på ledelseskom.dk

Styrkede partnerskaber om god styring mellem kommuner, regioner og stat

I økonomiaftalen med kommuner og regioner er parterne desuden blevet enige om at udbygge de eksisterende partnerskaber om god økonomistyring.

Konkret betyder det f.eks., at partnerskabet vil bidrage til at løfte kompetencerne i forhold til kommuner og regioners styring af økonomien. De rette kompetencer er nemlig væsentlige i arbejdet med at sikre en god økonomistyring.

Bedre indkøb frigør ressourcer i dagligdagen

I økonomiaftalen indgår også en fællesoffentlig indkøbsmålsætning frem mod 2025. Målet er en effektivisering af indkøbet på tværs af den offentlige sektor ved blandt andet at gøre indkøbsprocessen mere digital. F.eks. indebærer økonomiaftalen, at der fremover udarbejdes en fællesoffentlig standard for e-handel og et lovkrav om e-handel for offentlige institutioner.

Som led i Sammenhængsreformen vil regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2018 ydermere aftale fælles måltal for effektivisering af det offentlige indkøb, der rækker frem mod 2025.

Læs om økonomiaftalen med KL på fm.dk

Læs mere om, hvordan Moderniseringsstyrelsen hjælper med økonomistyring