Ledelseskommissionen: De borgernære ledere er efterladt alene

12-06-2018

Lederne i den offentlige sektor står for ofte alene med opgaverne. Det er et af de budskaber, som regeringens ledelseskommission kommer med i rapporten ”Sæt borgerne først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften”. Rapporten indeholder syv overordnede anbefalinger, der skal sikre bedre ledelse i den offentlige sektor.

Når skolelederen, sygehusdirektøren eller den lokale politichef skal sætte retning og lede sin organisation, så mangler de i mange tilfælde støtte til at håndtere de borgernære udfordringer, og alt for ofte bliver de mødt med krav og ikke med ledelse. Toplederne og forvaltningscheferne skal derfor vende blikket mere udad mod borgerne og blive mere tydelige og nærværende i ledelsen af de fagprofessionelle ledere og medarbejdere, der betjener borgerne.

Vi ser mange steder, at de ledere, der egentlig burde fokusere på driften i deres organisation, har fokus rettet mod det politiske lag. Forvaltningscheferne og lederne af de borgernære organisationer kommer til at stå med ryggen mod hinanden. Det forringer i sidste ende den service, borgerne får, når de er i kontakt med den offentlige sektor.

Formand for Ledelseskommissionen, Allan Søgaard Larsen

Ledelseskommissionens medlemmer har igennem det seneste år været i kontakt med 10.000 ledere i den offentlige sektor og har deltaget i over 200 institutionsbesøg, konferencer og temamøder. Og det er netop de konkrete erfaringer fra virkeligheden, der danner grundlag for de anbefalinger, Ledelseskommissionen har afleveret til regeringen.

Gå til Ledelseskommissionens anbefalinger og læs publikationen 'Sæt borgerne først' på ledelseskom.dk

Det er nu, det virkelige arbejde med at forbedre ledelsen i den offentlige sektor begynder, for anbefalingerne er ikke meget værd, så længe de kun står i vores rapport. Den virkelige udfordring bliver at få dem ud og leve. Jeg er derfor glad for den positive modtagelse, og jeg håber, at politikerne over en bred kam vil arbejde konstruktivt for, at vi med udgangspunkt i vores anbefalinger får skabt endnu bedre ledelse i den offentlige sektor til gavn for borgerne,

siger Allan Søgaard Larsen.

Han peger på, at vejen til bedre ledelse går i flere retninger:

Forandringer skal komme både fra lederne selv, der skal sørge for ’at ledelseskasketten vender rigtigt’, og så skal der over en bred kam skabes bedre rammer for lederne,

siger Allan Søgaard Larsen. 

Mere information

Gå til Ledelseskommissionens anbefalinger og læs publikationen 'Sæt borgerne først' på ledelseskom.dk

Alt materiale fra Ledelseskommissionen vil kort efter lanceringen være tilgængeligt på ledelseskom.dk.

Kontakt

For yderligere spørgsmål og interview med kommissionens medlemmer kontakt:

Presseansvarlig for Ledelseskommissionen
Anders Søndergaard Brandtoft

mobil: 2526 2754
mail: