Cirkulære om gruppelivsordning og aftale for transportbetjente

15-06-2018

Moderniseringsstyrelsen udsender nyt cirkulære om gruppelivsordning og ny organisationsaftale for transportbetjente.

Som led i overenskomstforliget med CFU pr. 1. april 2018 er der aftalt en række ændringer til gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Download cirkulære om gruppelivsordningen

Finansministeriet og Fængselsforbundet har indgået organisationsaftale for transportbetjente i Kriminalforsorgen.

Download organisationsaftalen for transportbetjente