Beskikkelse af nye dommere til Tjenestemandsretten for Statens tjenestemænd i Grønland

12-06-2018

Minister for offentlig innovation Sofie Løhde har beskikket nye dommere til Tjenestemandsretten for Statens tjenestemænd i Grønland.

Tjenestemandsretten behandler sager om overtrædelse af fortolkning af aftaler samt kollektive overtrædelser, for så vidt angår statens tjenestemænd i grønland.

Tjenestemandsretten består af repræsentanter fra tjenestemændenes organisationer, Statsministeriet, Rigsombuddet i Grønland og Moderniseringsstyrelsen. Fra den 1. juli 2018 og frem til udgangen af juni 2023 har Tjenestemandsretten følgende sammensætning:

Formand

  • Landsdommer Kirsten Thomassen, Grønlands Landsret

Dommere

  • Vicesekretariatschef Tine Holst, SKAF
  • Forbundssekretær Svend-Erik Jacobsen, Politiforbundet
  • Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson, Akademikerne
  • Konstitueret sekretariatschef Michael Jespersen, OAO - Det Statslige Område
  • Rigsombudsmand Mikaela Engel, Rigsombuddet i Grønland
  • Sekretariatschef Anne Dannerfjord, Statsministeriet
  • Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller, Moderniseringsstyrelsen
  • Chefkonsulent Carsten Holm, Moderniseringsstyrelsen