Finansministeriets pensionstabeller pr. 1. april 2018 er udkommet

03-07-2018

Pensionstabellerne for regulering af tjenestemandspensioner mv. foreligger nu i en elektronisk version.

Reguleringen har først kunnet forelægges Lønningsrådet efter afslutningen af OK18.

Reguleringen vil ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2018.


Gå til pensionstabeller pr. 1. april 2018