Status på udbuddet af Konferenceaftalen

04-01-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen forventer at kunne tildele rammeaftalerne medio januar 2018.

Moderniseringsstyrelsen modtog i august 2017 187 tilbud på genudbuddet af rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (Konferenceaftalen). 

Rammeaftalen skulle være trådt i kraft den 1. januar 2018. Desværre måtte Moderniseringsstyrelsen udsætte ikrafttrædelsestidspunktet, da tilbudsevalueringen tager væsentlig længere tid grundet det store antal af modtagne tilbud.

Moderniseringsstyrelsen forventer at kunne tildele rammeaftalerne medio januar 2018. Rammeaftalen forventes at træde i kraft umiddelbart efter standstill er udløbet og aftalerne er underskrevet. 

Staten vil i mellemtiden ikke have mulighed for at foretage nye indkøb af konferencefaciliteter på en fællesstatslig aftale, idet den tidligere fællesstatslige aftale udløb den 31. december 2017.

Moderniseringsstyrelsen vil løbende orientere om status på udbuddet.