Moderniseringsstyrelsen flytter 25 årsværk til Viborg, Hjørring og Allerød/Hillerød

17-01-2018

Regeringen har i dag fremlagt en ny plan for flytning af statslige arbejdspladser.

Med udspillet Bedre Balance II etablerer regeringen ca. 4.000 arbejdspladser og 10 uddannelsesstationer rundt omkring i landet.

I Finansministeriet påvirker udspillet blandt andet Moderniseringsstyrelsen. Opgaver svarende til i alt ca. 23 årsværk skal således flytte fra Moderniseringsstyrelsen til henholdsvis Hjørring og Viborg.

Det drejer sig konkret om:

  • Opgaver relateret til brugerrettet 1. linje support på systemerne Navision Stat, IndFak, RejsUD, SLS, HR-løn, Campus, HR-løsningen og budgetsystemet. Disse opgaver flytter til Statens Administration i Hjørring. Opgaverne svarer til ca. 12 årsværk.
  • Den samlede koncernfælles regnskabsfunktion. Disse opgaver flytter til Statens Administration i Hjørring. Opgaverne svarer til ca. 4 årsværk.
  • Opgaver relateret til service i Statens Administration samt rejseadministration. Disse opgaver flytter til Statens Administration i Hjørring. Opgaverne svarer til ca. 3 årsværk.
  • Opgaver vedrørende personaleadministration samt administration af bevilling til nationale eksperter. Disse opgaver flytter til States Administration i Hjørring. Opgaverne svarer til ca. 1 årsværk.
  • Sekretariatet for Helbredsnævnet. Disse opgaver flytter til Nævnenes Hus i Viborg. Opgaverne svarer til ca. 3 årsværk.

Endvidere flyttes opgaver svarende til 2 årsværk til Allerød/Hillerød:

  • Opgaver relateret til systemunderstøttelse af tjenestemandspensioner (systemejerskab, drift, vedligehold og udvikling af PENSAB) flytter til Udbetaling Danmark i Allerød/Hillerød.

De fleste af opgaverne flyttes i løbet af 2018. Den præcise tidsplan er dog endnu under afklaring. Tidshorisonten vil variere fra område til område.

Vi informerer vores kunder og samarbejdspartnere om de relevante detaljer, ligeså snart de foreligger.