Mere brugerinvolvering – Statens Lønløsning

15-01-2018
Digitale løsninger

I 2017 har vi arbejdet med at få etableret en proces for brugerinvolvering og det vil vi gøre meget mere af i 2018.

I 2017 har vi arbejdet med at få etableret en proces for brugerinvolvering. Formålet med processen har blandt andet været, at sikre god forventningsafstemning og god opsamling på indkomne ønsker og forslag, herunder altid med tilbagemelding om resultat til de involverede brugere.

Det vil vi gøre meget mere af i 2018, og med de tilkendegivelser vi har fået fra de brugere vi har været i dialog med hen over 2017 – bliver det ikke noget problem.

Brugerne vil heldigvis rigtig gerne bidrage til, at udvikling og tiltag i højere grad tilrettelægges ud fra de behov og de processer der er brugernes hverdag, herunder at bistå til at identificere øgede muligheder for at understøtte standardisering og automatisering.

Det stiller nogle høje krav til os – og vi vil lægge os i selen for at indfri dem.

Hvordan vil vi gøre?

Det vil vi gøre igennem:

  • Implementering af customerboard knyttet til nye versioner af Statens Lønløsning (forår og efterår)
  • Kommunikation om planer og resultater
  • Foretage spørgeskemaundersøgelser på ad-hoc-basis
  • Etablere indgang til team for Statens Lønløsning via en Kundepostkasse
  • Afholde workshops og (skype)møder

Hvad arbejder vi med i øjeblikket?

I oktober måned 2017 havde vi en workshop med tre temaer på programmet:

  • Lønseddel
  • Kontroller og afstemning
  • Brugerstyring Løn (BSL)

Hertil var der mulighed for, at hver bruger kunne komme med deres 3 vigtigste prioriteter

Resultatet blev helt overordnet:

  • Stor interesse for at omlægge lønsedlen
  • Bedre søgefaciliteter i Lønarkivet

Disse 2 produkter arbejder vi aktuelt med, og målet er at lancere en lønseddel – new look inden udgangen af 2018 – og stille bedre søgefaciliteter til rådighed i Lønarkivet i forårsversionen (maj måned 2018).

Vi vender tilbage

Inden udgangen af 1. kvartal – vender vi tilbage, blandt andet med set-up for en ny indgang der er målrettet ønsker og behov i forhold til Statens Lønløsning.