Kontering af vand og energi til forbrug

04-01-2018
Økonomi

Moderniseringsstyrelsen har konstateret, at der er forskellig praksis for kontering af vand og energi til forbrug.

Fortolkningen af regnskabskonto 22.50 og 22.55 præciseres, og det er fremadrettet regnskabskonto 22.55, som skal anvendes til kontering vand og energi til forbrug.

Fortolkningen gælder fra 1. januar 2018, men kan anvendes for 2017.

I overensstemmelse med fortolkningen præciseres beskrivelserne af regnskabskonto 22.50 og 22.55 til følgende:

22.50 Køb af tjenester hos kommuner bortset fra vand og energi

Alle varer og tjenesteydelser, som købes hos kommuner og regioner, henføres til denne konto. Køb af vand og energi til forbrug konteres på regnskabskonto 22.55.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

22.55 Køb af vand og energi til forbrug

På kontoen registreres køb af vand og energi, som umiddelbart forbruges (regnskabsmæssigt), og dermed ikke indkøbes til lager.

På denne konto konteres alt vand- og energiforbrug tilknyttet institutionen, fx:

  • Vand- og energiforbrug til bygningers drift
  • Vand- og energiforbrug til andre aktiviteter, herunder procesenergi
  • Drivmidler til institutionens maskiner, motorkøretøjer, skibe o.lign.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.