Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele

13-12-2018
Økonomi

Som annonceret på Moderniseringsstyrelsens møde om årsafslutningen udsendes vejledningen om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele.

Der udsendt informationer om vejledningen om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele:

Du kan finde vejledningen om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele her.

Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige departementer om den nye vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele findes her.

Desuden er der udsendt information i forhold til opsplitning af delregnskaber i forbindelse med specifikationer til statsregnskabet.  

Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige ministerier om opsplitning af delregnskaber i forhold til vedrørende anden langfristet gæld, udlån og langfristede tilgodehavender i forbindelse specifikationer til statsregnskabet findes her.