Regulering af satser for tjenesterejser og supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2019

19-12-2018

Med virkning fra 1. januar 2019 reguleres satser for supplerende flyttegodtgørelse og satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser.

Du finder de to nye aftaler her:

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2019

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser