Overgang fra server- og storageaftalerne til SKI 50.03 Servere og storage

21-12-2018
Økonomi Indkøb

Kunder på den fællesstatslige aftale for servere og storage skal pr. 1. januar 2019 bruge SKIs aftale 50.03.

Udløb af nuværende serveraftale og overgang til SKI 50.03 

De statsligt forpligtende aftaler på servere og storage udløber den 31. december 2018, hvorefter SKIs kommende aftale 50.03 Servere og storage overgår til at være den statsligt forpligtende aftale. SKI er fortsat i gang med at evaluere de indkomne tilbud, og forventer, at aftalen træder i kraft i marts 2019.

Sådan køber du ind i perioden frem til den nye aftale træder i kraft

Hvis du er indkøber i staten og anvender Moderniseringsstyrelsens to aftaler for henholdsvis servere og storage har du følgende muligheder:

1. at foretage de indkøb, du forventer at få brug for, inden aftalerne for servere og storage udløber den 31. december 2018.

2. at anvende SKI’s frivillige aftale 02.03 Servere og storage. Den frivillige aftale 02.03 kan findes ved at klikke her.  Den minder om den kommende 50.03 Servere og storage, både hvad angår opbygning og sortiment. Du kan læse mere om 02.03 Servere og storage på SKIs hjemmeside. Du kan finde en vejledning til, hvordan du bruger aftalen ved at klikke her.

Har du spørgsmål til, hvordan du køber ind på af den frivillige aftale 02.03 Servere og storage, er du velkommen til at kontakte SKI’s kontraktansvarlig Casper Lyng Lundager på telefon 25 23 03 89 eller på e-mail .

Du skal anvende 50.03 Servere og storage, når den træder i kraft

Når den nye 50.03 Servere og storage træder i kraft, er den forpligtende for staten. Efter ikrafttrædelsen kan du derfor ikke længere anvende den frivillige aftale 02.03 Servere og storage, men skal udelukkende bruge 50.03 Servere og storage. Aftalen kan findes ved at klikke her. 

Du kan altid følge med i seneste nyt om aftalen på ski.dk.