Må du tage imod julegaver fra virksomheder?

12-12-2018

Som udgangspunkt må medarbejdere i det offentlige ikke tage imod gaver fra borgere eller virksomheder. Det hører med til god adfærd i det offentlige. Men hvad nu med alle de små julegaver, som chokolader og en flaske vin?

”Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse”.

Det står øverst på side 25 i den vejledning om god adfærd i det offentlige som Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har udarbejdet. Vejledningen handler om alt fra grundlæggende værdier til tavshedspligt, men har også et særkilt afsnit om reglerne for at modtage gaver og andre fordele.

Udgangspunktet er altså meget enkelt. Medarbejderne må ikke modtage gaver og andre fordele. Begrebet "gaver" dækker bredt - både fysiske ting, som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikkefysiske ting, som f.eks. tilbud om rabatter, rejser og kurser og forplejning.

Men ingen regler uden undtagelser. Det gælder eksempelvis små såkaldte "taknemmelighedsgaver", som hvis pædagogerne i børnehaven får en lille ting fra forældrene, når barnet stopper i børnehaven. Det er helt okay.

Skal julegaverne afleveres tilbage?

Og undtagelsen gælder faktisk også julegaver. I forbindelse med højtider som f.eks. jul og nytår må medarbejdere i det offentlige (med mindre der lokalt er aftalt strengere regler) nemlig godt modtage beskedne gaver fra borgere og virksomheder, som de har en arbejdsrelation til.

”Der er ingen grund til at returnere julegodterne. Medarbejdere i det offentlige må nemlig godt her ved juletid tage imod en bekeden gave som en æske chokolade fra en virksomhed, som man har arbejdet sammen med i løbet af året. Her er det bare vigtig at understrege, at der skal være tale om små julegaver, der ikke skaber tvivl om habiliteten, altså hvorvidt medarbejderen er saglig og upartisk i forhold til sine arbejdsopgaver. Reglerne har jo også til formål at beskytte medarbejderen”, siger vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen.

Nissen understeger, at man som medarbejder skal huske at være meget opmærksom på, at der på den enkelte arbejdsplads kan være fastsat strengere gaveregler end beskrevet. Og dem skal man så selvfølgelig følge. 

Kan man "fortynde" større gaver?

Hvad nu hvis man modtager en lidt større og ikke så beskeden julegave fra en virksomhed. Kan man så løse udfordringen ved at dele den med kollegaerne?

”Nej, det er selve gavetransaktionen, der tæller. Hvis man som medarbejder er i tvivl om, hvorvidt man skal tage imod en gave - eller ligefrem ved, at det er i strid med reglerne om god adfærd at tage imod en gave, så kan man ikke ’fortynde’ den for store gave ved at dele den med sine kollegaer og på den måde holde sig inden for reglerne”.

Du kan læse mere om regler for gaver m.m. i KL, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsens fælles vejledning om god adfærd i det offentlige.