Få inspiration til bedre vagtplanlægning på sygehuse

12-12-2018
Nyhed Økonomi

Dagligdagen på de danske sygehuse kan gøres endnu mere smidig, hvis vagtplanlægningen fungerer effektivt. Et nyt inspirationsmateriale giver gode eksempler på, hvordan vagtplanlægningen kan styrkes på de danske sygehuse.

At drive et sygehus er en kompleks affære, hvor mange ukendte størrelser skal gå op i en højere enhed. Derfor er effektiv vagtplanlægning af afgørende betydning for den kvalitet, patienterne oplever, medarbejderes trivsel og sygehusets økonomi. Det handler fx om at medarbejdere og patienter ikke oplever unødig ventetid eller utilsigtet travlhed.

Partnerskabet om god økonomistyring mellem regioner, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen har derfor indsamlet en række gode eksempler på, hvordan man kan styrke vagtplanlægning på de danske sygehuse. Det er blevet til et inspirationskatalog med 15 gode cases, der bl.a. viser, hvordan man gennem kompetenceudvikling, organisering og systemunderstøttelse kan styrke vagtplanlægningen og dermed skabe en mere velfungerende dagligdag på sygehuset.

De udvalgte cases kommer omkring seks overordnede emner:

  • Kompetenceudvikling: Udvikling af vagtplanlægningskompetencer
  • Organisering: Rolle- og ansvarsfordeling ift. vagtplanlægning
  • Systemunderstøttelse: IT-systemer til understøttelse af vagtplanlægning
  • Ledelsesinformation: Løbende informationer om ressourceforbrug og -behov som beslutningsstøtte
  • Kobling til aktivitet: Kobling mellem personalebehov og aktivitetsniveau (patientflow o.lign.)
  • Overenskomster: Indarbejdelse af fleksibiliteten i de overenskomstmæssige og lokale rettigheder og regler i vagtplanlægning

Læs nærmere om de 15 cases i inspirationsmaterialet

Læs mere om partnerskabet om god økonomistyring mellem regionerne, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen her