Moderniseringsstyrelsen i spidsen for arbejdet med enklere regler for statslige tilskudspuljer

04-12-2018
Nyhed Økonomi

Det skal være mindre bureaukratisk for både ansøgere, modtagere og administratorer af statslige tilskudspuljer. Det er målet med en tværministeriel arbejdsgruppe, som Moderniseringsstyrelsen skal drive. Arbejdet er en del af regeringens afbureaukratiseringsreform ”Færre regler og mindre bureaukrati”.

Det skal være enklere at være tilskudsmodtager

Der findes i dag en lang række forskellige tilskudspuljer i staten. Disse puljer drives af ministerierne på forskellig vis. Det betyder, at man som ansøger kan møde forskellige kriterier og forskellige procedurer fra pulje til pulje. Det er uhensigtsmæssigt, og derfor har regeringen som en del af afbureaukratiseringsreformen besluttet, at der skal kigges nærmere på ca. 400 puljer i det statslige puljesystem.

Moderniseringsstyrelsen er sat i spidsen for dette arbejde, hvor 12 ministerier skal arbejde sammen om at formulere forslag til regler, som kan gælde for alle de statslige tilskudspuljer. Ministerierne skal også kigge på mulighederne for, om tilskudsreglerne kan forenkles, og om det er muligt at lave et fælles tilskudsadministrativt system på tværs af ministerierne. Målet er, at både arbejdet med at administrere tilskudspuljerne og ansøgernes arbejde med at søge dem skal gøres nemmere og mere gennemsigtigt. Samtidig skal de løsninger, der bliver besluttet, understøtte mulighederne for at føre kontrol med midlerne.

Arbejdet med puljerne er en udløber af regeringens afbureaukratiseringsreform, der blev præsenteret i september 2018.

Læs mere om regeringens afbureaukratiseringsreform

Se regeringspublikationen "Færre regler og mindre bureaukrati"

De 12 ministerier i arbejdsgruppen er:

 • Finansministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Transport-, Bygnings og Boligministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Børne- og Socialministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet