Bedre uddannelse af 4.300 medarbejdere i Kriminalforsorgen: Moderniseringsstyrelsen hjælper med at skabe rammerne

18-12-2018
Digitale løsninger

Et arbejde i Kriminalforsorgen er fyldt med usædvanlige udfordringer, der kræver at medarbejderne er godt klædt på. Kriminalforsorgen arbejder derfor målrettet med at styrke de 4.300 medarbejderes kompetencer. Det sker bl.a. ved hjælp af Moderniseringsstyrelsens kompetenceløsning Campus, der også fremover skal bruges aktivt i Kriminalforsorgens uddannelser.

Kompetente medarbejdere er nødvendigt for at sikre en velfungerende offentlig sektor i Danmark. Det er dog ikke altid nemt at sikre de bedste rammer for vedvarende kompetenceudvikling i en travl hverdag. I Kriminalforsorgen har man prioriteret en målrettet indsats ved hjælp af Moderniseringsstyrelsens kompetenceløsning Campus.

”Vi har en målsætning om, at medarbejderne i Kriminalforsorgen inden udgangen af 1. halvår 2019 har gennemført e-kurset God Adfærd i det offentlige, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed via Campus,” siger uddannelseschef i kriminalforsorgen Anne Bunimowicz.

Behov for stærk kommunikation og løbende opfølgning

Det er et ambitiøst mål, man har sat sig i Kriminalforsorgen: at nå alle 4.300 med-arbejdere inden udgangen af 1. halvår 2019. Derfor skal der være fokus på både midlerne og organisationens håndtering af indsatsen.

”Vi har stillet os et så ambitiøst mål, fordi det kan lade sig gøre at nå alle medarbejderne via Campus. Men hvis vi skal i mål, kræver det også, at organisationen er med. Derfor har opfordret til, at de enkelte linjeledere prioriterer, at medarbejder-ne finder tid til det i en travl hverdag,” forklarer Anne Bunimowicz.

”Vi bruger alle vores tilgængelige kommunikationskanaler for at sikre et vedvarende fokus. Vi har f.eks. lavet et barometer på vores intranet, så alle kan følge med i, hvor langt vi som organisation er, og status på uddannelsesindsatsen er også genstand for en ugentlig rapportering til ledelsen. Hvis vi skal i mål med en så ambitiøs uddannelsesindsats, så kræver det et stærkt fokus på alle niveauer i organisationen,” fortsætter hun.

Flere muligheder i e-læring

Ambitionen i Kriminalforsorgen er at udvikle kurser, der skal tilpasses specifikt til Kriminalforsorgens medarbejdere, og som skal tilbydes via Campus.

”Vi har allerede udviklet de første kurser specifikt målrettet kriminalforsorgens ledere og medarbejdere. Vores første kursus ”Det krisepsykologiske beredskab” om akutsamtaler, debriefing og defusing var i første omgang et blandet kursusfor-løb, hvor lederne først skulle gennemgå e-læringen og derefter møde op til en undervisningsdag. Efterfølgende har vi tilpasset kurset, så e-læringsdelen kan stå alene og nu er tilgængeligt alle medarbejdere,” forklarer Anne Bunimowicz.

E-læringen er blevet godt modtaget af medarbejderne, og i Kriminalforsorgen er forventningerne til fremtidens uddannelsesindsats via Campus store.

Du kan læse mere om Moderniseringsstyrelsen kompetenceløsning Campus her.