Staten sender facility managementopgaver i stort fælles udbud

15-08-2018
Indkøb

I dag har Bygningsstyrelsen offentliggjort det første udbudsmateriale for den fællesstatslige facility management-løsning. Det betyder, at f.eks. affaldshåndtering, intern service og rengøring fremover bliver løst af den samme leverandør på alle statslige institutioner. Aftalen forventes sat i drift den 1. oktober 2019.

Løsningen frigiver ressourcer til kernevelfærd

Udbuddet er en vigtig milepæl for at skabe en mere enkel og effektiv offentlig sektor og følger af, at Regeringen i foråret 2017 besluttede at etablere en fællesstatslig facility management-løsning i regi af Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsens får derved til opgave at udbyde, indkøbe og styre facility management i staten, men det bliver en privat leverandør, der skal levere ydelserne.

Idéen med den fællesstatslige facility management-løsning er at samle styring og opgaveløsning af de opgaver som skal løses for at drive, udvikle og udforme statslige bygninger og deres infrastruktur. Det betyder, at man på den enkelte institution ikke længere skal bruge tid på det, men kan koncentrere sig om at sikre en velfungerende offentlig sektor til gavn for borgere og virksomheder. Samtidig er målet at sikre en øget professionalisering af opgaveløsningen, når udbuds- og styringsopgaven samles et sted, og det samtidig bliver én leverandør, der er specialiseret i at løse facility management-opgaver.

Udbuddet gennemføres i de kommende 8 måneder med henblik på at finde den rette leverandør til opgaven. Udbuddet gennemføres i tre bølger, og den første kontrakt forventes underskrevet medio april 2019.

Du kan læse mere om udbuddet på Bygningsstyrelsens hjemmeside