Chef havde ikke krav på et tillæg for bagvagtsfunktion

28-08-2018

En ny dom fra Tjenestemandsretten fastslår, at en chef med en bagvagtsfunktion ikke havde krav på at få udbetalt tilkaldevagttillæg

I perioden 2013-2017 fungerede chefen som såkaldt ”bagvagt” i Hjemmeværnskommandoen. Hovedspørgsmålet i sagen var, om bagvagtsfunktionen opfyldte betingelserne for at opnå tilkaldevagttillæg ifølge en lokal aftale.

Parternes synspunkter

Akademikerne og HOD (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark) gjorde gældende, at det fremgik af funktionsbeskrivelsen for chefen, at han skulle fungere som bagvagt for vagthavende i Hjemmeværnskommandoen. Det blev ligeledes gjort gældende, at han ofte blev ringet op af de vagthavende, og at hans funktion som bagvagt derfor indebar en sådan rådighedsforpligtelse, at han var berettiget til tillæg herfor på lige fod med vagthavende medarbejdere.

Finansministeriet gjorde gældende, at chefen aldrig blev beordret til at fungere som tilkaldevagt og aldrig har fungeret som sådan. Det er en sædvanlig del af en chefs ansvarsområde i Hjemmeværnskommandoen, at man kan blive kontaktet, såfremt der fx sker alvorlige hændelser. Denne opgave går ikke ud over, hvad der almindeligvis må forventes af en chef på det pågældende niveau (lønramme 37) og skal derfor ikke honoreres med særskilt tilkaldevagttillæg.

Tjenestemandsrettens resultat

Tjenestemandsretten gav Finansministeriet medhold, idet retten fandt, at:

A har ikke været anført på en vagtroste eller -liste, han havde ingen pligt til at kunne møde frem på tjenestedet inden for en nærmere fastsat tidsramme, og der var ikke tale om, at han som led i omgangstjeneste var pålagt at forrette rådigheds- eller tilkaldevagttjeneste i stedet for at være på vagt på tjenestestedet.

Retten fandt dermed, at chefen ikke var pålagt en indskrænkning i sin handle- eller bevægelsesfrihed, som kan sidestilles med den form for tilkaldevagttjeneste, som er omfattet af den relevante aftale. Retten frifandt derfor Finansministeriet og For-svarsministeriets Personalestyrelse.

Læs Tjenestemandsrettens dom her.