Kammeradvokaten gransker redegørelse fra Atea

09-08-2018
Indkøb

Atea A/S blev den 27. juni 2018 ved Retten i Glostrup kendt skyldig i bestikkelse og idømt en bøde på 10 mio. kroner. Hverken Atea A/S eller anklagemyndigheden har anket dommen, som dermed er endelig. Kammeradvokaten er i øjeblikket i gang med at granske en redegørelse fra Atea A/S. På baggrund af Kammeradvokatens vurdering vil SKI og Moderniseringsstyrelsen tage stilling til sagens betydning for Atea A/S som fremtidig leverandør til det offentlige på SKI og Moderniseringsstyrelsens aftaler.

Moderniseringsstyrelsen og SKI har efter byrettens dom bedt Atea A/S om en grundig redegørelse for dommen og de initiativer, som Atea A/S har taget for at sikre, at Atea ikke kommer i en lignende situation. Sager af denne art og størrelse er sjældne, og Moderniseringsstyrelsen og SKI har derfor bedt Kammeradvokaten om at foretage en ekspertvurdering af Atea A/S’ redegørelse og dokumentation.

Kammeradvokaten har over sommeren arbejdet på sagen og løbende stillet en række uddybende spørgsmål og bedt om supplerende oplysninger fra Atea A/S. Svarene indgår i den samlede vurdering, Kammeradvokaten foretager.

I juli har Atea A/S desuden accepteret et bødeforlæg på 3 mio. kroner fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i den relaterede, såkaldte it-udstyrssag, hvor Atea den 3. juli 2018 sammen med syv tidligere medarbejdere blev tiltalt for bestikkelse begået i perioden januar 2009 til december 2014. Med accepten af bøden sluttes sagen for Ateas vedkommende uden at skulle i retten. Atea A/S’ redegørelse for denne sag indgår ligeledes i det samlede materiale, Kammeradvokaten nu gransker.

Der er tale om et omfattende materiale, som skal gennemgås grundigt. Moderniseringsstyrelsen og SKI kan derfor endnu ikke sige, hvornår Moderniseringsstyrelsen og SKI kan melde en endelig vurdering ud.

Moderniseringsstyrelsen anbefaler derfor fortsat offentlige indkøbere at afvente indkøb med tildeling til Atea A/S, og ved uopsætteligt behov at indgå betinget køb.

Du kan læse mere her, hvor du også finder en skabelon til betinget køb