Annullering og nyt udbud af Managementaftalen

14-09-2017
Indkøb

Udbud af rammeaftale vedrørende levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen er blevet annulleret.

Udbud af rammeaftale vedrørende levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementaftalen) er blevet annulleret. Moderniseringsstyrelsen er ved gennemgangen af de indkomne tilbud blevet opmærksom på, at der i forbindelse med spørgsmål/svar er blevet besvaret spørgsmål, der har medført tvivl om, hvordan evalueringen af de indkomne tilbud vil foregå. Det er Moderniseringsstyrelsens vurdering, at besvarelserne har medført, at den krævede gennemsigtighed i udbudsprocessen er blevet tilsidesat.

 På den baggrund har Moderniseringsstyrelsen besluttet at annullere udbuddet.

Du kan læse bekendtgørelse af annullation på her 

Moderniseringsstyrelsen forventer inden for nærmeste fremtid at iværksætte et nyt udbud af en rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen. Nærmere oplysninger om det nye udbud vil blive offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.