Faktura-flow og rettidig betaling

09-10-2017
Digitale løsninger Økonomi

Der er primo oktober udviklet en ny rapport til LDV, der kombinerer fakturabehandlingsdata fra IndFak med betalingsdata fra Navision.

Rapporteringsfaciliteten muliggør en mere omfattende analyse af den enkelte statslige institutions betalingsadfærd og kan anvendes som et styringsværktøj af den enkelte myndighed og i departementernes koncernstyring, så der i højere grad kommet et ledelsesmæssigt fokus på et hensigtsmæssigt faktura-flow og rettidig betaling.

Rapporten viser faktura-flowet fra start til slut, herunder hvorvidt betalingen er foretaget rettidigt. Fakturaerne er opdelt under virksomhed og branche.

Rapporten kan findes ved de øvrige rapporter via "Reporting Services" i LDV.