Politisk aftale om ny ferielov

03-11-2017

Ferielovsudvalget afgav den 22. august 2017 en betænkning, der beskriver en ny ferieordning. På baggrund af betænkningen blev der den 31. oktober 2017 indgået politisk aftale om en ny ferielov.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige i Ferielovsudvalgets betænkning i sin helhed og udmønter på den baggrund de lovforslag og forslag til følgelovgivning, som indgår i udvalgets betænkning med følgende hovedpunkter:

  • Samtidighedsferie for alle, også nyansatte og tilbagevendte på arbejdsmarkedet.
  • Flytning af ferieåret og indførelse af en ny ferieafholdelsesperiode.
  • Fortsat to former for feriebetaling.
  • Et enkelt feriesystem baseret på almene og fælles løsninger.
  • En ansvarlig overgangsordning med fokus på lønmodtagernes feriemønster og arbejdsgivernes likviditet.

Moderniseringsstyrelsen følger det videre arbejde og vender tilbage med mere konkrete informationer, når der er nyt.

Se mere om den politiske aftale på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside