Nye cirkulærer for statens ansatte i Grønland

08-11-2017

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 27. oktober 2017 indgået en række aftaler for statens ansatte i Grønland.

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om decentrale puljer til polititjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland.

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. for statens tjenestemænd i Grønland.

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland.

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland.

Finansministeriet og Akademikerne har indgået aftale om tillæg til tjenestemandsstillinger i staten i Grønland omfattet af Akademikernes forhandlingsret.

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte beskæftigelseskonsulenter (pædagogiske assistenter) i Kriminalforsorgen i Grønland.

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ændring af aftale om tjenesteboliger i Grønland.

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om pensionsbidrag af tillæg til FIC-operatører i Naviair i Grønland.