Moderniseringsstyrelsen sløjfer ikke den betalte spisepause

02-11-2017

Moderniseringsstyrelsen har ikke taget initiativ til at sløjfe medarbejdernes betalte spisepause. Det er helt op til ledelsen på den enkelte arbejdsplads, om medarbejderne skal tilbydes betalt spisepause eller ej.

”Jeg er rigtig ærgerlig over, at der nu bliver blæst en historie op om, at Moderniseringsstyrelsen går til angreb på de statsansattes spisepause. Lad mig slå fast en gang for alle – det hverken kan eller vil vi.

Der er nogle statslige arbejdsgivere, der bruger den betalte spisepause i rekrutteringsøjemed. Det synes jeg er helt fint. Jeg er i øvrigt ikke bekendt med, at der er nogen statsinstitutioner, der har opsagt kutymen om betalt spisepause,” siger Linda Nordstrøm Nissen, Vicedirektør, Moderniseringsstyrelsen.

Moderniseringsstyrelsen ønsker at styrke den lokale ledelsesret, og vi blander os netop ikke i, hvilke ordninger medarbejderne bliver tilbudt på de enkelte arbejdspladser. Moderniseringsstyrelsen bakker ledelserne op i deres lokale beslutninger.

Uenigheden med de faglige organisationer består derfor udelukkende i, om betalt spisepause er en overenskomstsikret ret eller en kutyme på de enkelte arbejdspladser.

Hovedparten af de statsansatte er omfattet af lokale kutymer om betalt spisepause. En eventuel opsigelse af kutymen er et lokalt anliggende.

Hvis der har udviklet sig en kutyme, gælder der særlige opsigelsesregler. Det betyder, at den betalte spisepause ikke forsvinder fra den ene dag til den anden.