Sygefraværsstatistikker for staten er nu opdateret for 2016

02-03-2017

Statens sygefraværsstatistikker for 2016 er nu tilgængelige på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og er samtidig blevet udvidet med tre nye statistikker. Det gennemsnitlige sygefravær pr. årsværk i staten er på 8,4 dage. Der er tale om et fald på 0,3 dag siden 2015.

Opdaterede og udvidede sygefraværsstatistikker

Statens sygefraværsstatistikker fordelt på ministerområde og hovedkonti er nu tilgængelige på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Hertil er sygefraværsstatistikkerne udvidet med tre nye typer af statistikker, der viser:

  1. Antal sygefraværsdage fordelt på personalekategori
  2. Sygefraværets årsag fordelt på egen sygdom, delvis sygemelding og arbejdsskade
  3. Sygefraværets varighed opdelt på tidsintervaller

Sygefraværsstatistikkerne kan findes her