Statsregnskab 2016

14-03-2017
Økonomi

Finansministeren har i dag den 14. marts fremlagt statsregnskabet for 2016 for Folketinget

Regnskabet viser et underskud på statens drifts-, anlægs- og udlånssaldo på 8,5 mia. kr. Ved vedtagelsen af finansloven for 2016 blev der budgetteret med et underskud på 51,5 mia. kr.

Læs mere om Statsregnskab 2016

Den samlede regnskabspublikation er tilgængelig online, ligesom regnskabs- og bevillingstallene kan tilgås i Finansministeriets Regnskabsdatabase.

Gå videre til regnskabspublikationen

Gå videre til Finansministeriets regnskabsdatabase