Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om betaling af løn til fritstillede lærere under lockouten i 2013

27-03-2017

Sagen handlede om, hvorvidt lærere, som var afskediget og fritstillet inden Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel, der trådte i kraft den 1. april 2013, var omfattet af lockouten og dermed skulle trækkes i løn på lige fod med andre lockoutede lærere.

Parternes synspunkter

LC gjorde gældende, at lærerne uretmæssigt var blevet trukket i løn, idet lærerne, forinden lockouten trådte i kraft, var blevet fritstillet og derfor var fritaget for deres arbejdsforpligtelse. LC anførte videre, at der ved en fritstilling, der hviler på en fratrædelsesaftale, er givet et løfte om betaling af løn. En lockout ændrer således heller ikke på arbejdsgiverenes forpligtelse til at honorere individuelle krav.

Moderniseringsstyrelsen gjorde heroverfor gældende, at fritstillede lærere er ansat frem til fratrædelsestidspunktet og derfor har krav på deres sædvanelige løn frem til fratrædelsestidspunktet, ligesom de i fritstillingsperioden vedbliver med at være underlagt en loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren. Moderniseringsstyrelsen anførte derfor, at da lockouten omfattede alle ansatte lærere, omfattede den derfor også fritstillede lærere.

Arbejdsrettens resultat

Arbejdsretten frifandt Moderniseringsstyrelsen.

Arbejdsretten fastslog, at ansættelsesforholdet for de fritstillede lærere fortsat bestod på tidspunktet for og under lockouten. De fritstillede lærere var derfor omfattet af lockouten og havde som følge heraf ikke krav på løn for den periode, hvor lockouten varede.

Læs om arbejdsrettens dom om betaling af løn til fritstillede lærere under lockout