Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om afskedigelse af en sygemeldt medarbejder

03-03-2017

Ved kendelse af 28. februar 2017 blev Moderniseringsstyrelsen frifundet i en sag, der drejede sig om en medarbejder, der havde været sygemeldt i ca. 6 måneder med stress, der skyldtes private forhold.

HK gjorde gældende, at afskedigelsen af medarbejderen var usaglig, da det skyldes arbejdsgivers forhold, at medarbejderen ikke var i stand til at vende tilbage til arbejdet. HK gjorde endvidere gældende, at medarbejderens sygdom ikke havde udgjort en driftsmæssig belastning for arbejdsgiveren, idet arbejdsgiveren ansatte en vikar til at varetage de opgaver, den sygemeldte medarbejder skulle have varetaget.

Opmanden frifandt Moderniseringsstyrelsen og lagde hermed vægt på, at:

  • Medarbejderen havde en anciennitet på ca. 8 år og havde på opsigelsestidspunktet været syg i ca. 6 måneder.
  • Arbejdsgiver ikke havde udsat medarbejderen for et utilbørligt pres for at genoptage arbejdet.
  • Medarbejderens sygdom skyldes ikke en uforsvarlig arbejdstilrettelæggelse eller en uhensigtsmæssig måde at forsøge at tilpasse medarbejderens arbejdsopgaver i en overgangsperiode med henblik for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.
  • Prognosen for medarbejderens tilbagevenden var meget usikker.
  • Det var ikke muligt at omplacere medarbejderen.
  • Det forhold, at arbejdsgiveren i en periode fik tilført vikarbistand, kan ikke medføre, at det ikke var rimeligt begrundet i arbejdsgiverens forhold at opsige medarbejderen.

Hent kendelsen om afskedigelse af en sygemeldt medarbejder (pdf)