Indhentelse af dokumentation ved miniudbud

28-03-2017
Indkøb

Gælder for rammeaftaler udbudt efter den 1. januar 2016.

Udbudsloven stiller krav om dokumentationsindhentelse ved miniudbud under en rammeaftale der er udbudt efter den 1. januar 2016.

Dette gælder ved miniudbud på følgende tre aftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2017:

  • Flytteaftalen
  • AIA/ADK-aftalen
  • Netværkskomponenter-aftalen

Kunden skal efter gennemførelse af et miniudbud og før tildelingen af leveringsaftalen indhente dokumentation. Den vindende leverandør skal kunne opfylde de krav, der er stillet til leverandøren i forbindelse med gennemførelsen af rammeaftalen. Leveringsaftalen anses først som endeligt tildelt, når dokumentationen er indhentet og verificeret, og alle tilbudsgivere er underrettet om tildelingsbeslutningen.

Du finder mere information på hjemmesiden, under hver aftale.