Forlængelse af kontrakterne

20-03-2017
Økonomi

Forlængelse af kontrakterne om SKB/OBS og kreditkort

Moderniseringsstyrelsen har forlænget kontrakten med Danske Bank om SKB/OBS og kontrakten med SEB Kort om kreditkort. Forlængelserne er sket i medfør af de indgåede kontrakter.

Kontrakterne løber herefter indtil 1. april 2019, hvor de udløber uden yderligere varsel.

Moderniseringsstyrelsen vil i god tid inden udløbet af kontrakterne tage stilling til genudbud af de finansielle ydelser.