Spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ledere i kommune, region og stat

22-05-2017

Ledelseskommissionen sender i denne uge et spørgeskema til en stor gruppe tilfældigt udvalgte offentlige ledere.

Hvad kendetegner de offentlige ledere? Hvilke rammevilkår understøtter eller begrænser deres muligheder for at lede? Hvilke forskelle og ligheder er der i ledelse på tværs af den offentlige sektor? Ledelseskommissionen indsamler aktuel og solid viden med henblik på at kvalificere Ledelseskommissionens anbefalinger og den generelle debat om, hvordan og hvor offentlig ledelse i Danmark skal udvikles og forbedres.

Ledelseskommissionen sender i denne uge et spørgeskema til en stor gruppe tilfældigt udvalgte offentlige ledere. De modtager spørgeskemaet i deres e-boks og skal svare senest den 5. juni 2017.

En spørgeskemaundersøgelse giver mulighed for at lytte til de mange offentlige ledere, der hver dag driver den offentlige sektor i Danmark. Det er vigtigt for Ledelseskommissionen at inddrage ledere fra alle dele af den offentlige sektor og skabe et solidt vidensgrundlag for det videre arbejde. Det gør kommissionen blandt andet gennem denne spørgeskemaundersøgelse.

De første resultater fra undersøgelsen forventes at blive præsenteret på Folkemødet 2017. De samlede resultater vil indgå i kommissionens løbende arbejde og afrapportering.

Del dine erfaringer

Er du medarbejder eller leder der ikke blevet tilfældigt udvalgt til spørgeskemaundersøgelsen, har du mulighed for at dele dine erfaringer og synspunkterpå kommissionens på hjemmeside under "Del dine erfaringer”. Det er også muligt at følge kommissionen på facebook og twitter og deltage i debatten der.

Følg Ledelseskommissionen på facebook

Følg Ledelseskommissionen på twitter

Læs mere om spørgeskemaundersøgelsen og Ledelseskommissionen på www.ledelseskom.dk