Revideret vejledning om god adfærd i det offentlige er sendt i høring

16-05-2017

En revideret vejledning om god adfærd i det offentlige er sendt i offentlig høring.

I 2007 udgav den daværende Personalestyrelse, KL og Danske Regioner en vejledning om god adfærd i det offentlige. En arbejdsgruppe bestående af regeringen, KL og Danske Regioner har nu revideret vejledningen og sendt et udkast i offentlig høring med henblik på at indsamle bemærkninger fra interessenter på området.

Vejledningen handler om offentligt ansattes adfærd og behandler emner som fx gavemodtagelse, ytringsfrihed og instruktionsbeføjelse. Formålet med vejledningen er at udbrede kendskabet til og skabe klarhed over de regler, der gælder for offentligt ansatte.

Jeg er meget tilfreds med det udkast, der nu er sendt i høring. Jeg håber på, at så mange som muligt vil benytte høringsperioden til at komme med deres bidrag, så vi kan få lavet den bedt mulige vejledning,

siger direktør for Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist.

Vejledningen kan anvendes af alle offentligt ansatte og arbejdsgivere som en rettesnor for, hvilken adfærd der forventes af dem på deres arbejde.

Høringsperioden udløber den 8. juni 2017. Udkastet til vejledningen kan læses på Høringsportalen.dk, og eventuelle høringssvar kan sendes til og .