Rammeaftale vedrørende medieovervågning er indgået

03-05-2017
Indkøb

Rammeaftalen er indgået med Infomedia Huset A/S.

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale vedrørende medieovervågning.

Rammeaftalen er indgået med Infomedia Huset A/S.

Aftalen trådte i kraft den 1. april 2017 og er gældende frem til 31. december 2019, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder.

Kontaktoplysninger, priser og kontraktvilkår vil snarest blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk (loginbeskyttet).

Rammeaftalen er ikke forpligtende at anvende for staten. Rammeaftalen kan ikke anvendes af selvejende institutioner eller kommuner, regioner mv.