Rammeaftale vedrørende kontor- og kantinemøbler er indgået

03-05-2017
Indkøb

Rammeaftalerne er indgået med de tre leverandører; EFG A/S, Kinnarps A/S og Holmris.DesignBrokers A/S.

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftaler vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbelaftalen).

Rammeaftalerne er indgået med de tre leverandører; EFG A/S, Holmris.DesignBrokers A/S og Kinnarps A/S. De valgte leverandører har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud efter tildelingskriteriet, laveste pris.

Møbelaftalen forventes at træde i kraft den 15. juni 2017, og være gældende frem til den 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for at forlænge aftalen med yderligere to gange af ét år, til i alt den 31. december 2020.

Aftalen er forpligtende for alle statslige institutioner. Derudover kan fx Danmarks Nationalbank, Folketinget og Institut for Menneskerettigheder, samt en række selvejende institutioner mv., anvende aftalen på frivillig basis.

Priser, sortimentsoversigt og aftalevilkår vil snarest blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk (loginbeskyttet).