Moderniseringsstyrelsen vælger Miracle A/S som leverandør af nyt fællesstatsligt HR-system

17-05-2017
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med Miracle om at digitalisere statens fremtidige organisationsstyring og personaleadministration baseret på bedste praksis.

Direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen siger:

Jeg glæder mig til at vi med valg af det nye HR-system kan digitalisere store dele HR-arbejdet. Vi forventer, at HR-systemet vil medvirke til at løfte kvaliteten og frigive mere tid til kerneopgaven i de statslige institutioner.

Miracle leverer Oracles HCM cloud-baserede standardløsning.

Adm. direktør Jan Skelbæk, Miracle siger:

Miracle er stolte over at spille en stor rolle i så vigtigt et projekt som etablering af en fællesstatslig HR-Løsning. Vi ser frem til at skabe en god og velintegreret løsning i et godt samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og til gavn for de mange brugere.

Planlægningen går i gang

Moderniseringsstyrelsen og Miracle går nu i gang med at planlægge, opsætte og udrulle løsningen i ca. 139 statslige institutioner. Udrulningen forventes at ske i bølger, og de første institutioner forventes at kunne tage løsningen i brug ultimo 2018. Det forventes, at flere selvejeinstitutioner kommer på, da sektoren har vist stor interesse for løsningen.

Løsningen vil forenkle HR-administrationen og skabe et bedre grundlag for datadreven opgavevaretagelse. Med købet af Miracles løsning bliver statens it-understøttelse af HR området løftet og de samlede administrative systemer bundet yderligere sammen. Vi ser frem til et godt samarbejde med leverandøren

siger kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen, som på vegne af Moderniseringsstyrelsen er ansvarlig for implementeringen.

Kontakt

Moderniseringsstyrelsen: Kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen, T 20 19 76 40
Miracle: Adm. direktør Jan Skelbæk, T 53 74 71 70