"Vi skal finde løsninger sammen i dialog og tillidsfuldt samarbejde" - optakt til OK18

22-06-2017

Når overenskomsterne på det offentlige område skal forhandles i foråret 2018, sidder ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, for bordenden på statens område.

Derfor var ministeren også til stede den 7. juni 2017, da DJØF inviterede til forhandlerkonference. I sin tale lagde ministeren vægt på, at det er et fælles ansvar at få aftalt et godt resultat.

Begge parter har en fælles interesse i at sikre gode overenskomstmæssige rammer til gavn for opgaveløsningen på de statslige arbejdspladser, og Sophie Løhde inviterede derfor Centralorganisationernes Fællesudvalg til samarbejde og dialog herom frem mod forhandlingerne i 2018.

Dialogen mellem Ministeren og parterne i de offentlige ansattes organisationer er i gang.

Ministeren brugte også noget af sin taletid på at tale om arbejdet med en reform af den offentlige sektor ud fra fire spor:

  • For det første, at medarbejderne i den offentlige sektor får mere tid til kerneopgaven.
  • For det andet at skabe bedre velfærd på tværs af sektorerne igennem en anden og klogere styring med større fokus på kvalitet og resultater - og mindre på processer.
  • For det tredje at sikre en mere tidssvarende offentlig sektor, hvor vi udnytter de nye teknologiske muligheder til at skabe mere smidige løsninger.
  • Og sidst, men ikke mindst at understøtte god ledelse. For bedre ledelse skaber bedre velfærd og har betydning for de mere end 800.000 offentligt ansatte.