Udbud af Konferenceaftalen

23-06-2017
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om udbud af konferencefaciliteter.

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af Konferencefaciliteter i Danmark (Konferenceaftalen).

Der er tale om en ydelse omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet. Udbudslovens afsnit III (light regimet) finder anvendelse ved indgåelse af offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikketjenesteydelser, der er anført i bilag XIV til udbudsdirektivet, jf. udbudslovens § 7.

Der vil den 29. juni 2017 kl 10.00 blive afholdt et orienteringsmøde vedrørende dette udbud for alle potentielle tilbudsgivere. Mødet foregår hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til , hvorvidt de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilket antaldeltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt to). Moderniseringsstyrelsen tager forbehold for at reducere antallet af repræsentanter pr. tilbudsgiver.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivning af tilbud skal ske elektronisk.

Læs mere på den særlige udbudshjemmeside, ethics.dk

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Frist for indsendelse af spørgsmåler den 7. august 2017 kl. 12:00.

Som følge af ferielukning forventesspørgsmål indsendt i uge 28, 29 og 30 dog først at blive besvaret i augustmåned.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er den 21. august 2017 kl. 12:00.

For yderligere information om frister henvises der til udbudsmaterialet.

Udbuddet er annonceret ved udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2017/S 118-237749 af 22. juni 2017.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog.