Idriftsættelse af Statens tilskudspuljer

03-07-2017

Staten uddeler årligt betydelige beløb i tilskud til private, virksomheder, foreninger mv. En del af disse uddeles efter ansøgning, hvor der nu er oprettet et samlet overblik på tværs af ministerierne.

Moderniseringsstyrelsen har d. 30/06-2017 idriftsat Statens-tilskudspuljer.dk, der kan tilgås på adressen http://www.statens-tilskudspuljer.dk.

Statens-tilskudspuljer.dk er en offentlig tilgængelig og samlet digital indgang til de statslige ansøgningspuljer. Portalen skal medvirke til gennemsigtighed og samlet overblik på området, herunder lette og ligestille adgangen til at ansøge om tilskudsmidler.

Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor interesserede borgere, virksomheder, organisationer mv på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer. Myndighederne kan fortsat have supplerende oplysninger på egne hjemmesider, som der i så fald linkes til.