Rammeaftale vedrørende flytteydelser er indgået

17-01-2017
Indkøb

Flytteaftalen træder i kraft den 17. januar 2017.

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftaler vedrørende flytteydelser (Flytteaftalen).

Rammeaftalerne er indgået med otte forskellige leverandører fordelt på fem regionale delaftaler. Leverandørerne er valgt efter tildelingskriteriet pris.

Aftalen trådte i kraft den 17. januar 2017 og er gældende frem til 31. december 2018, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge aftalen yderligere to gange, til henholdsvis den 31. december 2019, og til den 31. december 2020.

Aftalen er forpligtende for staten. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre (for lokationer i Danmark), samt en række selvejende institutioner kan frivilligt anvende 

Se vejledning, aftale og priser på Statens Indkøbs hjemmeside (aftale og priser er loginbeskyttet materiale)