Nyt cirkulære om satsregulering for tjenesterejser

05-01-2017

På grund af fejl i det tidligere cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser udsendes nyt cirkulære.

Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 21. december 2016 om satsregulering for tjenesterejser pr. 1. januar 2017.

Der er sket følgende fejlrettelser i cirkulæret:

  • Indsat fodnotehenvisninger i bilag 2.
  • Rettet en trykfejl i bilag 5, note 1.
  • Rettet i angivelsen af hoteldispositionsbeløbet for Danmark i cirkulærebemærkningerne.

Hent det nye cirkulære om satsregulering for tjenesterejser her