Ny organisationsaftale for sygeplejersker og overenskomst for journalister

12-01-2017

Finansministeriet udsender ny organisationsaftale for sygeplejersker i staten og overenskomst for journalister i statens tjeneste.

Finansministeriet og Dansk Journalistforbund har den 26. juni 2015 indgået overenskomst for journalister i statens tjeneste. I tilknytning til overenskomsten har parterne den 2. januar 2017 indgået protokollat om bachelorer i journalistik fra Syddansk Universitet, der omfattes af overenskomsten.

Der er sket en teknisk sammenskrivning af overenskomsten for journalister i staten og det nye protokollat.

Hent overenskomsten for journalister her

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende sygeplejersker i staten.

Hent organisationsaftalen for sygeplejersker her