Ny organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter

24-01-2017

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Hent organisationsaftalen for ergoterapeuter og fysioterapeuter her