Nyt cirkulære om satsregulering for tjenesterejser pr. 1. januar 2017

15-02-2017

Moderniseringsstyrelsen udsender nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser, som erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 5. januar 2017.

Der er foretaget følgende ændringer:

  • Hoteldispositionsbeløbet for Island er reguleret ned, idet der tidligere har været anvendt en anden kurs, som ikke længere er retvisende.
  • Satsen for udokumenteret nattillæg er sat ned til 209 kr., så beløbet nu er overensstemmende med Skatteministeriets fastsatte beløb.

Hent det nye cirkulære om satsregulering for tjenesterejser her