Nye muligheder i LDV

28-02-2017
Digitale løsninger

Der er i januar og februar frigivet og implementeret nye muligheder til LDV.

Nyt i LDV 

LDV’et er i januar og februar blevet opdateret med nye pakker, der bl.a. gør det muligt at måle compliance på indkøbsdata via en ny rapport i Reporting services. Derudover er den fulde version af løn- og omkostningsfordelingen blevet frigivet. De nye funktionaliteter er implementeret i LDV 2.5 og er umiddelbart tilgængelig for alle institutioner. Nedenunder kan du se, hvad de nye pakker indeholder af ændringer:

  • LDV er blevet udvidet med ordredata fra Indfak. Dvs. at det nu er muligt at se udestående ordre i LDV. På sigt vil ordredata også blive tilgængelig i kuben.
  • En compliancerapport i Reporting Services, der gør det muligt at måle institutionens compliance på indkøbskategoriniveau.
  • Den fulde funktionalitet i løn- og omkostningsfordelingsværktøjet, der indeholder et webinterface, en kube og en bogføringskladde til lønfordeling. Der findes henholdsvis en forretningsmæssig og teknisk vejledning til løn- og omkostningsfordeling, som kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk.

Ændringer til næste frigivelse 

Til orientering vil der i næste version af kuberne blive foretaget en mindre oprydning i de dimensioner, der findes dobbelt i kuberne. Hvis man anvender disse dimensioner i exceludtræk vil de forsvinde og der skal foretages ændringer i udtrækket.

Det drejer sig om følgende ændringer i nedenstående kuber:

Kuben SLS_Lønberegning

  • Dimensionen SKSFinanskonto/SKSFinanskontoNavn under SLS_Løn_SKSFinanskonto fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen Artskonto/ArtskontoNavn under Artskonto.
  • Dimensionen Sammenrykningskode/SammenrykningskodeNavn under SLS_Loen_Samko fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen under Sammenrykningskode.

Kuben SLS_Skatteoplysninger

  • Dimensionen Løngeneration under SLS_Skat_Loengeneration fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen Løngeneration under Løngeneration.
  • Dimensionen Lønkørsel under SLS_Skat_Loenkoersel fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen Lønkørsel under Løngeneration.

Kuben SLS_Forbrug

  • Dimensionen PersonalekategoriKlasse under SLS_Forbrug_PersonaleKatKlasse, der skal i stedet anvendes dimensionen PersonaleKategorierKlasse under PersonaleKategorierKlasse.