Ny indgang til Moderniseringsstyrelsens rådgivning på arbejdsgiver og pensionsområdet

01-02-2017

Fra onsdag den 1. februar 2017 bliver det mere enkelt at søge rådgivning hos Moderniseringsstyrelsen på arbejdsgiver- og pensionsområdet.

To indgange til rådgivning på arbejdsgiver- og pensionsområdet

Onsdag d. 1. februar 2017 erstattes de nuværende indgange til Moderniseringsstyrelsens rådgivning på arbejdsgiver- og pensionsområdet af to indgange, der giver en mere enkel indgang til rådgivningen:

 • Én indgang for statslige arbejdsgivere, der ønsker rådgivning inden for ar-bejdsgiver- og pensionsområdet
  Én indgang for nuværende og tidligere statsansatte, der ønsker rådgivning inden for tjenestemandspension.

Åbningstiderne for telefonerne bliver mandag til fredag, kl. 9.00 – 16.00.

Ud over en mere enkel indgang til rådgivningen forventes de nye indgange også på sigt at give en kortere svartid for henvendelser.

Den nuværende brugerkreds opretholdes

De nye indgange ændrer ikke på hvem, der kan søge rådgivning hos Moderniseringsstyrelsen inden for arbejdsgiver- og pensionsområdet. Statslige arbejdsgivere, der kan søge rådgivning hos Moderniseringsstyrelsen, er stadig følgende:

 • Departementer (herunder koncernfælles HR-funktioner på ministerieniveau)
 • Domstolsstyrelsen
 • DSB’s hovedkontor
 • Banedanmarks hovedkontor
 • Rigspolitiet
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Dansk Røde Kors
 • Områder, hvor der med vedkommende ministerium er aftalt en særlig rådgivnings- eller implementeringsindsats

Disse statslige arbejdsgivere kan fra d. 1. februar 2017 kontakte Moderniseringsstyrelsen telefonisk på +45 2540 9723 og via e-mail på . Andre institutioner henvises til at rette henvendelse til deres respektive ressortministerium.

Nuværende og tidligere statsansatte, der søger rådgivning inden for tjenestemandspension, kan fra d. 1. februar 2017 kontakte Moderniseringsstyrelsen telefonisk på +45 2540 9720 og via e-mail på .

Læs mere om Moderniseringsstyrelsens rådgivning inden for arbejdsgiver- og pensionsområdet her

Pensionsklager eller henvendelser til Helbredsnævnet

De nye indgange omfatter ikke pensionsklager eller henvendelser til Helbredsnævnet. Klager over pensionsafgørelser fra Udbetaling Danmark skal derfor stadig rettes til og henvendelser til Helbredsnævnet rettes til .